Vilkår

Ordforklaringer

Bruker - ved bruker menes det deg som privatperson som benytter Badgehunter sin app/nettside eller andre tjenester

Badgehunter - virksomheten “svartdal badgehunter” med organisasjonsnummer 926 747 452

Badgehunter appen - appen utviklet av “svartdal badgehunter” med organisasjonsnummer 926 747 452, tilgjengelig i App Store og Google Play.

Premium - betalt tjeneste som gir tilgang til flere badges & fjerner reklame fra appen

Badge - badge er en type trofe som man kan få i appen

Bot eller Boter - et autonomt program på internett eller et annet nettverk som kan samhandle med systemer eller brukere.

Konto - en digital profil i Badgehunter appen, opprettet av en person, som kan brukes til å få tilgang til innholdet i Badgehunter appen.

Profil - en oppsummering av data knyttet til en konto, gjerne med et bilde av personen som eier kontoen.

Bidrag - innsending av badges, bilder eller annet du utfører som skal gange badgehunter, deg eller andre som bruker Badgehunter.

Kildekode - koden som Badgehunter appen er bygget opp av, eller nettsiden som Badgehunter eksisterer på.

Du - personen som bruker, ofte referert til som du eller brukeren. Altså deg som får tilgang til, benytter, eller endrer innhold i Badgehunter appen eller andre tjenester levert av Svartdal Badgehunter


Vilkår


1 Introduksjon

Generelt
Disse vilkårene er en juridisk bindende avtale mellom bruker og Badgehunter som omhandler brukerens tilgang og bruk av tjenesten Badgehunter. Du aksepterer ved å bruke denne tjenesten at du har lest, forstått og aksepterer disse vilkårene. Dersom du ikke aksepterer disse vilkårene har du ikke tilgang eller tillatelse til å bruke denne/disse tjenesten(e), og må stoppe bruken av tjenesten(e) umiddelbart.

1.1 Endringer av vilkår og betingelser
Det er brukeren sin oppgave å holde seg oppdatert på Badgehunters vilkår og betingelser. Du kan bli varslet om det blir gjort endringer i vilkårene eller betingelsene, men dette er ikke garantert.


2 Helse og skader

2.1 Ulykker
Ved personlige skader eller ulykker forårsaket av Badgehunter sine tjenester, står Badgehunter ikke ansvarlig. Du må selv vurdere om du ønsker å utføre badgen, og om du tenker det er trygt.

2.2 Psykiske og fysiske tilstander
Dersom du har en tilstand som kan utsette deg for fare ved utføring av badges, er det sterkt anbefalt at du unngår badgen. Badgehunter fraskrives ansvaret for dette.

2.3 Graviditet
Mange av badgesa i Badgehunter er ikke anbefalt for gravide. Dersom du er usikker på om du kan utføre en badge, anbefaler Badgehunter at du unngår denne badgen.


3 Innsending av bilder, videoer og badges

3.1 Eierskap
Dersom Badgehunter ønsker å videre publisere innsendte bilder eller brukergenerert innhold, vil brukeren bli kontaktet for samtykke.

3.2 Sletting av bilder
3.2.1 Fra sosiale medier
Brukeren kan få sine bilder tatt ned fra sosiale medier, men må beregne opptil 2-3 ukers behandlingstid. Brukeren har ikke krav til å få bilde/video fjernet fra nettsider eller sosiale medier om brukeren ikke eier eller er med i bildet/videoen.

3.2.2 Fra Badgehunter appen
Brukeren kan få slettet sine innsendte bilder fra Badgehunter appen, men må forvente opptil 2-3 ukers behandlingstid. Badgehunter kan kreve fremlegging av bevis på at brukeren eier eller er med i bildet/videoen som skal slettes.

3.3 Tilgang
Bilder og video som blir sendt inn blir kun sett på av ansatte og eiere av badgehunter for å avgjøre om bilde og video er troverdig eller ikke.

3.4 Videre distribuering av bilder og videoer
Bilder eller video funnet i Badgehunter appen skal ikke deles til andre sosiale plattformer eller nettsider, ved unntak der det er brukeren som eier bildet/videoen.

3.5 Ansvarsfraskrivelse
Badgehunter står ikke ansvarlig for noe av brukergenerert innhold i Badgehunter appen. Dersom et bilde eller video inneholder hatefulle ytringer, rasisme eller annet ulovlig innhold, holdes brukeren som lastet opp eller genererte innholdet ansvarlig. Om brukeren laster opp noe som kan skade eller virke provoserende for andre, har Badgehunter rettighet til å anmelde saken, og oppgi personopplysninger til politiet etter lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) paragraf 2.9 om Taushetsplikt.

3.6 Innsending av badge
Ved å sende inn et bilde eller video til godkjenning i Badgehunter appen, bekrefter du ditt samtykke til at andre får tilgang til å se at du som bruker har utført den innsendte badgen.

3.7 Vår tilgang til dine bilder
Ved å legge ut dine bidrag til en hvilken som helst del av nettstedet/appen [eller gjøre bidrag tilgjengelig for nettstedet/appen ved å koble kontoen din fra nettstedet/appen til noen av dine sosiale nettverkskontoer], gir du automatisk, og du representerer og garanterer at du har rett til å gi oss en ubegrenset, ugjenkallelig, evigvarende, ikke-eksklusiv, overførbar, “royalty-free”, fullt betalt, verdensomspennende rettighet, og lisens til å være distribuere, bruke, kopiere, reprodusere, selge, videreselge, publisere, kringkaste, endre, arkivere, lagre, cache, offentliggjøre, offentlig vise, omformatere, oversette og overføre utdrag (helt eller delvis) fra ditt bidrag (inkludert, uten begrensning, ditt bilde og ditt navn) for ethvert formål, kommersielt, reklame, eller på annen måte, og for å forberede avledede verk av, eller innlemme i andre verk, slike bidrag, og gi og godkjenne underlisenser av det foregående. Bruk og distribusjon kan forekomme i alle medieformater og gjennom mediekanaler.


4 Premium

4.1 Angrerett
Dersom brukeren benytter sin angrerett på kjøp av premium medlemskap vil medlemskapet bortfalle

4.2 Videresalg av medlemskap
Videresalg av premium er ikke tillatt. Videresalg kan føre til at premium medlemskapet blir kansellert uten refusjon på allerede betalt medlemskap. Videresalg kan også føre til utestenging av brukeren med det betalte medlemskapet.

4.3 Utestenging Dersom en bruker blir utestengt på grunn av brudd på Badgehunters vilkår og betingelser, vil brukeren ikke motta refusjon for betalt premium medlemskap.


5 Bruk av app

5.1 Skadelig bruk
Badgehunter skal ikke brukes på noen måte som vil skade bedriften eller appen

5.2 Personlig bruk
Ved mistanker om at brukeren av profilen ikke er personen som opprinnelig opprettet den, vil brukeren bli sperret eller utestengt til bekreftelse er mottatt.

5.3 Sikkerhet
5.3.1 Passord
Brukeren står selv ansvarlig for å holde sitt passord konfidensielt, og Badgehunter fraskrives alt ansvar om noen har fått adgang til en annen persons bruker, dersom dette skyldes uaktsomhet fra profilens opprinnelige eier. Dette inkluderer dersom bilder, personopplysninger eller annet innhold som er delt fra en profil uten samtykke.

5.3.2 Forsøk på tilgang til konto som ikke tilhører deg Forsøk på tilgang til kontoer tilhørende andre enn deg selv, er ikke tillatt. Dersom brukeren får tilgang, holdes brukeren ansvarlig for alt som blir gjort under økten. Badgehunter beholder retten til å kunne politianmelde situasjonen, og oppgi nødvendige personopplysninger til politiet.

5.3.2 Forsøk på datainnbrudd
Forsøk på anskaffelse av data som ikke er offentlig tilgjengelig eller tilgjengelig i app med innlogget bruker, er ikke tillatt. Dette kan føre til politianmeldelse og utestenging av bruker. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til databaser, datasystemer, brukergenerert innhold, konfidensiell eller taushetsbelagt innhold.

5.4 Brudd på personvernvilkår
Dersom en bruker bryter Badgehunters vilkår og betingelser, kan det føre til utestenging av brukeren.


6 Badgehunter appen

6.1 Anskaffelse, redistribuering og salg av innhold i app
Nedlasting, redistribuering eller printing av innhold funnet i appen eller nettsiden er ikke tillatt. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til ikoner til badges, beskrivelse av badges, profilbilder, navn eller annet innhold.

6.2 Automatiserte tjenester
Bruk av automatiserte tjenester for å få tilgang til appen, nettsiden eller innhold, er ikke tillatt. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til såkalte “boter”.

6.3 Videre distribuering av kildekode
Videre distribuering av kildekoden er ikke tillatt.

6.4 Dekompilering, manipulering og tilgang
Det er ikke tillatt å dekompilere, manipulere, dekryptere eller på noen måte få tilgang til eller endre kildekoden.
Last ned Badgehunter nå!

...